Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Πιάνουν από το λαιμό τα λαϊκά νοικοκυριά!!!!!!!!!!!!

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ

Πιάνουν από το λαιμό τα λαϊκά νοικοκυριά
Λεόντειοι όροι για την υπαγωγή σε τμηματική «διευκόλυνση». Προϋπόθεση να πληρώνονται στην ώρα τους όλα τα νέα χαράτσια του 2013. Απαιτητό το σύνολο του ποσού και απειλές για κατασχέσεις σε περίπτωση καθυστέρησης έστω και μιας δόσης!
Στην ενεργοποίηση της ρύθμισης - δόκανο για τις εμφανιζόμενες ληξιπρόθεσμες «οφειλές» των λαϊκών νοικοκυριών, που συνεχίζουν να στοιβάζονται στα κιτάπια της Εφορίας, ποντάρει η συγκυβέρνηση, προκειμένου να πετύχει τους στόχους για το μάζεμα των προβλεπόμενων φορολογικών εσόδων. Τα λαϊκά νοικοκυριά που δε θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν ούτε και με τη νέα ρύθμιση, θα βρεθούν αντιμέτωπα με το ενδεχόμενο κατάσχεσης μισθών, συντάξεων, τυχόν άλλων εισοδημάτων.
Σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που δημοσιοποιήθηκαν χτες από το υπουργείο Οικονομικών, προβλέπονται δύο ρυθμίσεις:
  • Η πρώτη για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που βεβαιώθηκαν μέχρι 31/12/2012. Η εξόφλησή τους μπορεί να γίνει μέχρι σε 48 μηνιάτικες δόσεις, ενώ κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις οι δόσεις μπορεί να είναι και περισσότερες.
  • Η δεύτερη θα είναι «πάγια» και θα αφορά σε ληξιπρόθεσμα χρέη που βεβαιώνονται από την 1η Γενάρη 2013 και μετά και τα οποία θα μπορούν να ρυθμίζονται σε 12 μηνιάτικες δόσεις.
Οφειλές μέχρι 31/12/2012
Η ρύθμιση περιλαμβάνει υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής για τμήμα των οφειλών. Δυνατότητα υπαγωγής έχουν και οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις με την προϋπόθεση ότι έχουν τηρήσει τους όρους. Εξαιρούνται όσοι έχουν με «υπαιτιότητά» τους απολέσει τις προηγούμενες ρυθμίσεις, επίσης όσοι έχουν καταδικαστεί ή τους έχει ασκηθεί δίωξη για φοροδιαφυγή.
Ειδικότερα:
  • Τα λαϊκά νοικοκυριά με ληξιπρόθεσμες «οφειλές» που βεβαιώθηκαν μέχρι 31/12/2012 για να παραμείνουν στη ρύθμιση δεν πρέπει να χρωστούν κανένα ληξιπρόθεσμο χρέος που βεβαιώνεται από την 1η Γενάρη 2013. Αν δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα μια οποιαδήποτε νέα τρέχουσα οφειλή θα βγαίνουν αυτόματα εκτός ρύθμισης για τα παλαιότερης κοπής χαράτσια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με αυτό το πλαίσιο, έξω από τη ρύθμιση «διευκόλυνσης» θα πεταχτούν τα λαϊκά νοικοκυριά που δε θα καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στα νέα χαράτσια του 2013, όπως, για παράδειγμα, αυτά που η συγκυβέρνηση θα αξιώσει να μαζέψει μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
  • Σε περίπτωση «εκπρόθεσμης καταβολής» έστω και μιας από τις προβλεπόμενες δόσεις, η ρύθμιση διευκόλυνσης χάνεται, με αποτέλεσμα να γίνεται απαιτητό το σύνολο της εμφανιζόμενης «οφειλής».
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου, το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να δώσει «εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης κατά τρίτων προσώπων», δηλαδή για κατασχέσεις μισθών και συντάξεων απευθείας από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αποδέκτες της βαρβαρότητας του κεφαλαίου είναι 2,5 εκατομμύρια λαϊκά νοικοκυριά, για «οφειλές» μέχρι 3.000 ευρώ, ακόμη και για ποσά κάτω από τα 1.000 ευρώ!
  • Η «έκπτωση» στις προσαυξήσεις που επιβλήθηκαν για τις παλαιότερες «οφειλές» (μέχρι 31/12/2012) κυμαίνεται από 25% (48 δόσεις) μέχρι 50% (εφάπαξ). Η παρεχόμενη «έκπτωση» των προσαυξήσεων χάνεται ακόμη και στην περίπτωση ολοκληρωτικής εξόφλησης, αλλά σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις!
  • Η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί το αργότερο μέχρι 31 Ιούλη 2013.
  • Κάτω από προϋποθέσεις και για οφειλέτες με μεγάλη οικονομική αδυναμία παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης μέχρι σε 100 μηνιάτικες δόσεις. Σε αυτή την περίπτωση το ύψος της δόσης αποτελεί ποσοστό επί του καθαρού ετήσιου εισοδήματος έτους 2012 που θα δηλωθεί με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.
Ειδικότερα, η ελάχιστη δόση ξεκινά στο 5% για μηνιάτικα εισοδήματα μέχρι τα 500 ευρώ με κατώτερο ποσό στα 15 ευρώ το μήνα.
Στο κλιμάκιο εισοδήματος από 500 έως 1.000 ευρώ το μήνα διαμορφώνεται στο 6% (δηλαδή 30 - 60 ευρώ το μήνα).
Από 1.000 έως 1.500 ευρώ, στο 7% (70 - 105 ευρώ το μήνα).
Από 1.500 έως 2.000 ευρώ στο 10% (150 - 200 ευρώ το μήνα).
Στο κλιμάκιο 2.000 - 5.000 ευρώ, η δόση διαμορφώνεται στο 20% και για τα μεγαλύτερα ποσά στο 30%.
Νέα ληξιπρόθεσμα
Αφορά σε οφειλές που δημιουργήθηκαν ή πρόκειται να δημιουργηθούν μετά την 1η Γενάρη 2013. Προϋπόθεση για την υπαγωγή σε ρύθμιση είναι η «απόδειξη αδυναμίας εξόφλησης κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή» καθώς και η «βιωσιμότητα του διακανονισμού σε περισσότερες δόσεις».
Στην κυριολεξία πιάνουν από το λαιμό τα ανήμπορα λαϊκά νοικοκυριά, που δε θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στους επιβαλλόμενους όρους.
Ειδικότερα:
  • Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται σε περίπτωση καθυστέρησης έστω και μιας δόσης πάνω από μια φορά και δεν πληρωθεί μαζί με τις προσαυξήσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης της επόμενης δόσης.
  • Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης το υπουργείο Οικονομικών θα κάνει απαιτητή την «άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής» και την «άμεση επιδίωξη της είσπραξης».
Σε κάθε περίπτωση απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν συντρέξει έστω και μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις: Δεν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, του φόρου προστιθέμενης αξίας και του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, δεν είναι «ενήμερος» στις οφειλές του, έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να ενταχθεί στη ρύθμιση κ.ά.
Για πρόσφατες εξασφαλίσεις η συγκυβέρνηση βάζει όρο την καταβολή των δόσεων μέσω «πάγιας εντολής» στους τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου να έχει απευθείας πρόσβαση στο όποιο εισόδημα. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση προβλέπεται και δήλωση για το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας (ετήσιο εισόδημα, ακίνητα κ.ά.). Οι δηλώσεις υπαγωγής θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: