Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΣΕΒΕ Γραμματεία Θεσσαλονίκης: Η Αγωνιστική Συνεργασία ΤΑΞΙ Ηρακλείου που συσπειρ...

ΠΑΣΕΒΕ Γραμματεία Θεσσαλονίκης: Η Αγωνιστική Συνεργασία ΤΑΞΙ Ηρακλείου που συσπειρ...: Ανακοίνωση της Αγωνιστικής Συνεργασίας ΤΑΞΙ Ηρακλείου Η Αγωνιστική Συνεργασία ΤΑΞΙ Ηρακλείου που συσπειρώνεται στις Επιτροπές Αγώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: