Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:Προσαρμογές του «Καλλικράτη» προς όφελος του κεφαλαίουΟι δήμοι θα υπογράφουν συμβάσεις με ιδιώτες για την καθαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων, βάζοντας ενέχυρο μελλοντικές εισπράξεις από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας!

Αναγκαίες προσαρμογές στον «Καλλικράτη» ώστε η Τοπική Διοίκηση να εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα του κεφαλαίου, περιλαμβάνει νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Οι ρυθμίσεις διασφαλίζουν - όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου - την προσαρμογή των φορέων τοπικής διοίκησης «σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον».Είναι χαρακτηριστικό ότι προτρέπονται οι δήμοι να αναθέσουν αρμοδιότητες για τις οποίες εισπράττονται ανταποδοτικά τέλη (όπως καθαριότητα, φωτισμός) σε ιδιώτες, βάζοντας ενέχυρο τα ίδια τα τέλη. Μάλιστα, αυτό η κυβέρνηση το θεωρεί «διευκόλυνση» γιατί έτσι οι δήμοι δε θα χρειαστεί - όπως τονίζεται στο νομοσχέδιο - να επιβαρυνθούν με πρόσθετο δανεισμό για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Συγκεκριμένα, ορίζεται στο νομοσχέδιο ότι «επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δημόσιων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».
Στην κατεύθυνση της διασφάλισης ακόμα πιο αποτελεσματικά του ενιαίου χαρακτήρα κεντρικής και τοπικής διοίκησης, προκειμένου να υλοποιηθεί η αντιλαϊκή πολιτική, ενεργοποιείται ο θεσμός του Ελεγκτή νομιμότητας και προβλέπεται η υποχρεωτική εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος σε όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, με στόχο τη μέτρηση οικονομικών αποτελεσμάτων και την κοστολόγηση έργων και υπηρεσιών, τον έλεγχο δαπανών και προμηθειών.


Σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη «ενδοδημοτική κινητικότητα» εργαζομένων δίνεται το δικαίωμα στον δήμαρχο να μετακινεί προσωπικό του δήμου, των δημοτικών ιδρυμάτων, των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων που συμμετέχει και των δημοτικών επιχειρήσεων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των παραπάνω φορέων. Η μετακίνηση του υπαλλήλου μπορεί να διαρκεί πέντε χρόνια και να παρατείνεται για άλλα πέντε.
Με το τελευταίο άρθρο του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση μειώνει, από δύο σε ένα μήνα, το χρόνο κατά τον οποίο δεν επιτρέπονται προεκλογικά προσλήψεις και αλλαγές στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, κάτι που διευκολύνει τις απολύσεις όσων είναι σε διαθεσιμότητα. Ο εκλογικός περιορισμός δεν ισχύει για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αφορά κυρίως συμβασιούχους με αντικείμενο τη φροντίδα βρεφών και νηπίων και προσωπικό για εποχικές ανάγκες σε ναυαγοσώστες, πυροσβέστες, κλπ.) και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Ακόμα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο δεν εκλέξει το λεγόμενο «Συμπαραστάτη του δημότη και του επιχειρηματία» (προβλεπόταν από τον «Καλλικράτη») για τρεις ψηφοφορίες, τότε επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Θυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος θεσμός εξετάζει τυχόν διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα σε δημότες και επιχειρηματίες και το δήμο, σπέρνοντας αυταπάτες ότι μπορεί η Τοπική Διοίκηση να λειτουργήσει προς όφελος των εργαζομένων.

Επιπλέον, ανάμεσα σε άλλα, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους χρωστούν στους δήμους να εξοφλήσουν τις οφειλές τους μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση, όπως ομολογείται στο νομοσχέδιο, γίνεται για να αυξήσουν τα έσοδά τους οι δήμοι, «λόγω των ιδιαίτερων δημοσιονομικών αναγκών».
ΠΗΓΗ:ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: