Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - ΔΕΤΕΚ ΑΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ, που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα...

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 29η Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και λήγει την 10η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη.

 Όλη η προκύρηξη και πληροφορίες, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς:

http://www.kalamaria.gr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=41&id=71&Itemid=667 

Δεν υπάρχουν σχόλια: