Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Στον αέρα οι αναπηρικές συντάξεις από ασθένεια


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
Ισχυρό ενδεχόμενο για βαριές ασθένειες να δίνεται σύνταξη μόλις μερικές δεκάδες ευρώ

Μεγάλος κίνδυνος για τις αναπηρικές συντάξεις που προκύπτουν σε οποιαδήποτε ηλικία λόγω σοβαρής ασθένειας και οι οποίες θα εκδίδονται μετά την 1η Ιούλη του 2015, προκύπτει από την πρώτη εγκύκλιο που ετοίμασε το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να εφαρμοστεί ο νόμος 4336/2015 (3ο μνημόνιο) για το Ασφαλιστικό. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που παραπέμπει στο σχετικό νόμο, ορίζεται:

«Ειδικότερα: α. Με την περίπτωση 1α της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 προβλέπεται ότι όσων η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης αρχίζει από την 1.7.2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνον το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάν το προκύπτον οργανικό ποσό σύνταξης είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου, τότε χορηγείται το οργανικό αυτό ποσό σύνταξης.

Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης. Σε περίπτωση, βέβαια, που το οργανικό ποσό σύνταξης υπερβαίνει το ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης, τότε εξ αρχής καταβάλλεται το οργανικό ποσό σύνταξης».
Χτύπημα σε βαριά ανάπηρους

Σύμφωνα με τα παραπάνω, όποιος υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1η Ιούλη του 2015 και έχει ηλικία μικρότερη του 67ου έτους, μέχρι τη συμπλήρωσή του θα λαμβάνει μόνο το λεγόμενο «οργανικό ποσό» της σύνταξης, ποσό που σε αρκετές περιπτώσεις εργαζομένων με λίγα ένσημα και χαμηλούς μισθούς, μερική απασχόληση κ.λπ., θα είναι κατά πολύ μικρότερο και από τα κατώτερα όρια που ισχύουν κάθε φορά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, με 15ετία (4.500 ένσημα) το ύψος του οργανικού ποσού μπορεί να μην ξεπερνά τα 330 ευρώ.

Ομως, ο πιο σοβαρός και μεγάλος κίνδυνος αφορά τους ασφαλισμένους που λόγω σοβαρής ασθένειας δικαιούνται αναπηρικής σύνταξης. Με δεδομένο ότι πολλές από αυτές τις συντάξεις (τυφλών, παραπληγικών, μεταμοσχευμένων, με σκλήρυνση κατά πλάκας κ.λπ.) εντάσσονται στην κατηγορία «συντάξεις γήρατος» (νόμος 612/77, όπως επεκτάθηκε στη συνέχεια), και επειδή η σχετική εγκύκλιος δεν έχει κάποια πρόβλεψη ή εξαίρεση, υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο για έναν εργαζόμενο που παθαίνει σοβαρή ασθένεια σε οποιαδήποτε ηλικία, να κινδυνεύει να πάρει αναπηρική σύνταξη μόλις λίγες δεκάδες ευρώ!

Σημειώνεται ότι οι συντάξεις αυτές δίνονταν έως τώρα ως συντάξεις γήρατος με 4.050 μέρες ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας και εξομοιώνονταν με την 35ετία.
Αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Επιπλέον, με την πρώτη εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, επιβεβαιώνονται οι ανατροπές του νόμου 4336/2015, αλλά ταυτόχρονα προκαλείται σύγχυση όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου για το ρυθμό αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, τον υπολογισμό των συντάξεων, τα κατώτερα όρια, ενώ γίνεται φανερό ότι για μια σειρά άλλα ζητήματα εφαρμογής του νόμου θα υπάρξουν και άλλες εγκύκλιοι.

Οσον αφορά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, η εγκύκλιος προεξοφλεί ότι μετά το τέλος του 2021 οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων που δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης θα συνταξιοδοτούνται πλέον στο 67ο έτος της ηλικίας τους (και αυτό το όριο μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής), με την προϋπόθεση των 4.500 ημερών ασφάλισης.

Σε μικρότερη ηλικία και μέχρι το 62ο έτος, μπορεί να συνταξιοδοτείται κάποιος μόνο με μειωμένη και το ανάλογο πέναλτι στο ύψος της σύνταξης. Χωρίς μείωση της σύνταξης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει 12.000 μέρες ασφάλισης, προϋπόθεση όμως που είναι ανέφικτη για τη συντριπτική πλειοψηφία των σημερινών εργαζομένων και ασφαλισμένων όλων των Ταμείων.

Σύγχυση προκαλεί άλλο σημείο της εγκυκλίου που αφορά τα κατώτερα όρια των συντάξεων. Σύμφωνα με αυτή, ενώ οι κατώτερες συντάξεις «παγώνουν» μέχρι το 2021 στο ύψος που είχαν την 31/7/2015, υπήρξε τον περασμένο Αύγουστο η σχετική εγκύκλιος Χαϊκάλη με την οποία καθορίστηκαν νέα χαμηλότερα κατώτερα όρια (από τα 486 στα 392 ευρώ). Ετσι, μένει να διευκρινιστεί αν τελικά ισχύει η εγκύκλιος Χαϊκάλη ή αυτό που ορίζει η πρόσφατη εγκύκλιος.
rizospastis_big_logo.png

Δεν υπάρχουν σχόλια: