Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
Συγχρόνως, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για τα παιδιά του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ – ΙΘΑΚΗ, που βρίσκονται στην επανένταξη.
Δεν υπάρχουν σχόλια: