Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για τα προβλήματα του καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Ωδείων καθώς και του προσωπικού των μουσικών συνόλων
Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών

Θέμα: Προβλήματα του καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Ωδείων καθώς και του προσωπικού των μουσικών συνόλων.

Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγούνται η λειτουργία των Δημοτικών Ωδείων της χώρας καθώς και τα μουσικά σύνολα του Δημοσίου, των ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, όπως και οι εργαζόμενοι σ’ αυτά. Η μη έγκαιρη έγκριση των προβλεπόμενων θέσεων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Ωδείων είχε σαν αποτέλεσμα την μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Τώρα σειρά παίρνουν οι διάφορες ρυθμίσεις που αφορούν τους εργαζόμενους των ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, οι οποίες καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις με τις οποίες καθορίζονταν το ύψος του μισθού στη βάση της διαπραγμάτευσης και της δυνατότητας που είχε το κίνημα να επιβάλλει λύσεις προς το συμφέρον των εργαζομένων. Οι αμοιβές του καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού καθορίζονται πλέον με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου με αρ. ΦΕΚ Α΄237/5-12-2012, άρθρο 1 παρ. 2, αναφέρεται ότι οι αμοιβές του καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.  Mε την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αρ. πρωτ. οικ. 2/19352/0022, τροποποιείται συλλήβδην ο υπολογισμός της μισθοδοσίας.
 Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο αναφέρεται ότι το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα ΝΠΙΔ και τις ΔΕΚΟ δεν κατατάσσεται σε βαθμούς αλλά λαμβάνει το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου που αντιστοιχεί στο βαθμό κατάταξης που θα είχε εάν κατατασσόταν σε αυτούς. Η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011. Διευκρινίζεται επίσης ότι για την κατάταξη αναγνωρίζεται προϋπηρεσία μέχρι επτά (7) έτη, η οποία μάλιστα πρέπει να έχει παρασχεθεί σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005.
Ουσιαστικά πλέον η μισθοδοσία των μουσικών, οι οποίοι απασχολούνται ως ωρομίσθιοι στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ γίνεται με το ενιαίο μισθολόγιο, αφαιρώντας τους τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης Σ.Σ.Ε., χωρίς να ορίζεται πουθενά ιδιαίτερη ρύθμιση για το γνωστικό αντικείμενο τους. Τα κενά της οργάνωσης της δημόσιας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης αναδεικνύονται για άλλη μία φορά γιατί ενώ η πρόσληψη  π.χ. στα μουσικά σύνολα γίνεται κατόπιν οντισιόν και απαιτείται εξειδικευμένη μουσική γνώση αυτό δεν αναγνωρίζεται πουθενά μισθολογικά. Η οδηγία με εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 33955/26-10-2012 που στάλθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους ΟΤΑ κατατάσσει μισθολογικά τους μουσικούς με τίτλο ωδείου στη βαθμίδα ΔΕ, τη στιγμή που ένας απόφοιτος Λυκείου δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το έργο τους ,για τον προφανή λόγο ότι χρειάζονται πολυετείς σπουδές και μάλιστα ακριβοπληρωμένες, αφού δεν υπάρχει Δημόσια και Δωρεάν μουσική εκπαίδευση στη χώρα μας.
Επιπλέον, την ώρα που το ΒΔ 16/66, που αφορά στη λειτουργία των ωδείων, ορίζει στο Άρθρο 14.2 το ανώτατο όριο εβδομαδιαίας απασχόλησης εργασίας στα ωδεία στις 30 ώρες την εβδομάδα, οι Διοικήσεις των Ωδείων προκειμένου να ορισθεί το ωρομίσθιο τους κάνουν την αναγωγή με βάση τις 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα όπως και των διοικητικών και τεχνικών υπαλλήλων.
Συνέπεια αυτών είναι ότι το ωρομίσθιο έχει υποστεί μείωση κατά 40% περίπου, με αποτέλεσμα ένας μουσικός να μην μπορεί να εργαστεί με αξιοπρέπεια για να καλύψει τις βιοποριστικές του ανάγκες.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί, τι άμεσα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για:
·   Κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και επαναφορά της συλλογικής σύμβασης όπου θα αναγνωρίζεται και θα κατοχυρώνεται μισθολογικά η εξειδικευμένη μουσική γνώση στη βάση ενός κατώτατου μισθού μουσικού, που θα αποζημιώνει τον εργαζόμενο μουσικό για τις πολύχρονες σπουδές του και θα καλύπτει τις καλλιτεχνικές του ανάγκες σε οικονομικό αλλά και εργασιακό επίπεδο.
·   Να υπολογίζεται το ωρομίσθιο των καθηγητών στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ με βάση τις 30 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, που ορίζεται ως το ανώτατο όριο απασχόλησης εργασίας στα ωδεία.
·   Την άμεση πρόσληψη σε θέσεις μόνιμης και πλήρους απασχόλησης του αναγκαίου αριθμού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη λειτουργία των δημοτικών ωδείων και των μουσικών συνόλων ΝΠΙΔ-ΝΠΔΔ και ΟΤΑ , ώστε η νέα εκπαιδευτική χρονιά που ξεκινά το Σεπτέμβριο να μη βρει τα Δημοτικά ωδεία με τα ίδια αδιέξοδα της περσινής χρονιάς.


Οι βουλευτές

Θεοδόσης Κωνσταντινίδης
Ελένη Γερασιμίδου
     

Δεν υπάρχουν σχόλια: